Vrátenie, Výmena, Reklamácia

1. VRÁTENIE TOVARU

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty na uvedenú adresu. Termín 14 dní sa počíta od dňa doručenia tovaru.

 

Po odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku, je zmluva považovaná za neplatnú. To, čo bolo obsahom zmluvy sa vracia bez zmeny, ak zmena bola nutná v rámci bežného obchodného styku. Vrátenie sa vykoná bezodkladne, najneskôr však do 14 dní. Zakúpený tovar je potrebné odoslať na adresu:

 

NUDESTORE, Tomášikova 50/A, 831 04 Bratislava

 

Vrátený tovar by mal byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Takto vrátený tovar bude prijatý iba vtedy, keď bude nepoužitý, čistý, zbavené zápachu (napr. Parfumy, krémy) a s kompletným nepoškodeným obsahom (napr. Originálne etikety, štítky).

 

K vrátenému tovaru priložte:

 

doklady a dokumentáciu, ktoré boli „Kupujúcemu“ (Zákazníkovi) doručené. (Napr. účtenka, faktúra alebo ich kópie)

a vyplnený formulár vrátenia.

 

Vrátiť je možné celú objednávku alebo jej časť. Internetový obchod nudestore.sk vracia Zákazníkovi platbu za odoslaný tovar bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 14 dní, počítané odo dňa prijatia zásielky. Platbu za vrátený tovar vyplácame len na české alebo slovenská číslo účtu, ktoré bolo uvedené vo formulári o vrátenie tovaru.

Pozor!

 1. Vrátený tovar by mal byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu v priebehu prepravy.

 2. Poštovné a balné hradí zákazník.

 3. K vrátenému tovaru priložte, prosím, vyplnený formulár vrátenia tovaru.

 4. Neprijímame žiadne zásielky na dobierku. Takáto zásielka sa automaticky vracia zákazníkovi.

 

2. VÝMENA

V prípade ak máte záujem o výmenu veľkosti, vzoru alebo produktu, kontaktujte nás prosím e-mailom na nude-store@mail.com pre overenie skladovej dostupnosti novej požadovanej veľkosti, vzoru alebo produktu ako aj pre samotné dohodnutie sa ohľadne výmeny tovaru.

Poplatky za doručenie tovaru, ktorý bude predmetom výmeny sú hradené priamo zákazníkom pokiaľ nie je dohodnuté inak. Poplatky za opätovné doručenie vymeneného tovaru sú hradené Predávajúcim.

 

Výhody pre Vás:

 • Výmena tovaru prebehne rýchlo, bez zbytočných rizík a prieťahov,

 • Stačí nás kontaktovať a o všetko ostatné sa postaráme,

 • Poskytneme Vám zákaznícku podporu.

Pre realizáciu výmeny prosím napíšte nám na emailovú adresu nudestoresk@gmail.com žiadosť o výmenu a uveďte: 

 

 • Číslo svojej objednávky,

 • Názov tovaru, ktorý chcete vymeniť,

 • Požadovaný tovar (veľkosť, farbu), ktorú chcete dodať namiesto neho,

 • Dodaciu adresu, kam Vám bude balíček doručený,

 • Do druhého pracovného dňa Vás budeme spätne kontaktovať,

 • Prípadné rozdiely v cene výrobkov budú riešené doplatkom, či vrátením rozdielu.

 

V prípade, že chýba tovar na výmenu, internetový obchod nudestore.sk vracia Vám náležitosti za tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, počítané odo dňa prijatia zásielky. Náležitosti za vrátený tovar vyplácame na číslo účtu, ktoré bolo uvedené vo formulári o výmenu.

 

3. REKLAMÁCIA

V prípade obdržania chybného, ​​alebo poškodeného tovaru má Zákazník právo reklamovať ho v internetovom obchode nudestore.sk v zmysle obchodných podmienok.

K vrátenému tovaru priložte prosím doklady a dokumentáciu, ktoré boli „Kupujúcemu“ (Zákazníkovi) doručené a reklamačný formulár.

Reklamáciu je možné nahlásiť pomocou formulára.

 

Pred odoslaním zabaľte a zabezpečte prosím dôkladne tovaru, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Zakúpený tovar je potrebné odoslať na adresu:

 

NUDESTORE, Tomášikova 50/A, 831 04 Bratislava

 • Facebook NUDE STORE
 • Instagram NUDE STORE

módny eshop NUDESTORE.sk

© 2020 by NUDE STORE

Slovakia